Fluicell ingår samarbetsavtal med IonOptix

23 Jun 2021

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att ett samarbetsavtal har ingåtts med det amerikanska medicinteknikbolaget IonOptix (”IonOptix”) genom dess europeiska företrädare CytoCypher BV. Syftet med samarbetsavtalet är att utrusta IonOptix analysplattform med Fluicells teknologi för encellsstudier, ett område inom vilket Fluicell har teknik- och patenträttigheter, samt skräddarsy plattformen för undersökning av hjärtmuskelceller.

 IonOptix är ett medicinteknikbolag som specialiserat sig på att tillhandahålla forskningsverktyg för studier inom bl.a. cell- och vävnadsmekanik samt hjärt- och kärlsjukdomar. Bolaget bildades 1990 och har sitt huvudkontor i Massachussetts, USA.  Bolaget har cirka 30 anställda och bistår över 500 prekliniska forskningslaboratorium globalt.

Avtalet med IonOptix ingicks den 22 juni 2021 och kommer att sträcka sig fram till dess att Fluicells teknologi är integrerad och projektet avslutas. Fluicell kommer äga rättigheterna till produkten och IonOptix kommer efter avslutat projekt ges exklusiv rättighet att sälja produkten vidare till sina kunder. Fluicell kommer att erhålla en inledande ersättning om 22 000 USD och en ersättning efter avslutat projekt om högst 70 000 USD. Därutöver kommer bolaget erhålla intäkter från IonOptix vidare produktföräljning, utöver det som ingår i avtalet.

CTO Gavin Jeffries kommenterar:

”IonOptix vände sig till oss med en idé för att vill vidareutveckla sin plattform för analys av hjärtmuskelceller genom att integrera möjligheten till encellsstudier. Samabetesavtalet är en viktig indikation på styrkan hos vår expertis och teknik inom encellsbiologi och på de patenträttigheter vi har inom området. IonOptix är ett framstående teknikbolag med många innovativa produkter på marknaden och vi ser väldigt mycket fram emot att i nära samarbete vidareutveckla deras hårdvara och engångsartiklar.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com 

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6™ som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.