Fluicell lanserar Biozone 6 ™ för högupplöst karaktärisering av enskilda cellers farmakologi

01 Dec 2020

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell”) meddelar härmed att bolaget avser att lansera Biozone 6, ett helt nytt koncept inom högupplösande encells-farmakologi, under Q1 2021. Produkten har utvecklats i samråd med Hoffmann-La Roche, ett av världens största och mest innovationsdrivna läkemedelsföretag. I samband med utvecklingsarbetet har Hoffmann-La Roche även köpt ett Biozone 6-system. Den totala köpesumman uppgår till 30 550 EUR, varav 16 950 EUR redan har betalats som del av en tidigare köporder. Biozone 6 har utvecklats för att tillgodose efterfrågan inom läkemedelsindustrin för forskningsverktyg inom encellsfarmakologi. Lanseringen följer Fluicells tidigare kommunicerade plan på att utöka sin produktportfölj för att nå nya kundgrupper.

Liksom bolagets övriga produkter har Biozone 6 sina rötter i avancerad mikrofluidik för encellsbiologi. Produkten gör det möjligt att exponera enskilda celler för upp till sex olika läkemedel eller sex olika doser av ett och samma läkemedel och är anpassad för att enkelt och flexibelt kunna ta fram meningsfull farmakologisk data från enskilda celler i vävnader eller cellkulturer. Detta är framför allt viktigt inom läkemedelsutveckling, säkerhetsfarmakologi och annan cellbiologisk forskning.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Fluicells styrka är att utveckla högt specialiserade teknologier för detaljerade studier av enstaka celler som svarar mot forskarvärldens högt ställda kvalitetskrav. Biozone 6 är en produkt helt i enlighet med den strategin. Genom lanseringen av Biozone 6 demonstrerar vi än en gång innovationskraften hos Fluicell och vår förmåga att ta fram potentiellt banbrytande tekniker och snabbt ta dem till marknad. Biozone 6 svarar mot ett uttryckt behov inom farmakologisk forskning som inte tillgodosetts av andra produkter på marknaden och som kan komma till stor nytta för forskare och läkemedelsbolag.”

CTO Gavin Jeffries Kommenterar

”Lanseringen av Biozone 6 utgör en viktig milstolpe för substanshantering inom encellsfarmakologi. Med Biozone 6 blir det möjligt för forskare att generera dos-responskurvor på encellsnivå samt att studera läkemedelseffekter med helt ny precision.”

Om Biozone 6

Biozone 6 är en ny platform för in situ dos-responsstudier i enskilda celler baserat på Fluicells banbrytande mikroflödesteknologi.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05, victoire@fluicell.com


Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.