Fluicell publicerar nyhetsbrev – Presenterar VD Carolina Trkulja

26 Oct 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) publicerar idag den tredje upplagan för 2023 av Bolagets VD-nyhetsbrev. I nyhetsbrevet intervjuas Fluicells nytillträdda VD Carolina Trkulja som ger sin syn på hur Bolaget kan utvecklas för att möta behovet av nya medicinska behandlingar. Nyhetsbrevet finns tillgängligt på både svenska och engelska genom Bolagets hemsida: https://fluicell.com/fluicell-ceo-newsletter/

VD Carolina Trkulja kommenterar i nyhetsbrevet:

"Jag ser en stor potential i vår teknik och jag tror att vi bara har skrapat på ytan av vad den kan åstadkomma. Jag ser fram emot att få verka för en bred acceptans av vår teknik inom läkemedelsbranschen för att kunna expandera vår pipeline med nya terapiområden och samarbeten, med målet att i slutändan kunna göra stor skillnad för patienter med svår sjukdom.”

För mer information, vänligen kontakta:
Carolina Trkulja, VD, +46 (0) 705 52 63 25, carolina@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Med utgångspunkt i Fluicells teknik för att konstruera biologiska vävnader med ultrahög detaljrikedom bedriver Fluicell utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningmodeller. Bolagets utvecklingsarbete är i huvudsak inriktat mot vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes samt hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening. Fluicells befintliga produkter är plattformarna Biopixlar® och Biopixlar® AER för högupplöst bioprinting i både 2D och 3D och forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (www.skgm.se).