Fluicell breddar marknadspotentialen genom exklusivt distributionsavtal med AXT pty Ltd i Australien avseende försäljning av Biopixlar® och BioPen® System

13 May 2020

Fluicell AB (publ) (”Fluicell”) meddelar idag att bolaget har ingått ett nytt distributionsavtal med AXT pty Ltd (”AXT”). Avtalet innebär att AXT blir en exklusiv extern distributör i Australien och Nya Zeeland av både Biopixlar® och BioPen® System, samtidigt som Fluicell ges möjlighet att på egen hand bearbeta ovannämnda marknader. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan och löper under åtminstone tolv månader.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är glada över att kunna teckna ett nytt avtal med AXT som är mycket erfarna och erkänt kunniga inom sitt marknadssegment. Med avtalet kommer vi tillsammans med AXT ges markant förbättrade förutsättningar att utöka vår försäljning och etablering i Australien och Nya Zeeland, marknader där vi tidigare inte varit närvarande. Avtalet skapar starka synergieffekter med med vår nyligen genomförda försäljning av Biopixlar till Nya Zeeland som AXT kommer att kunna använda som en demonstrationsanläggning, något som kommer att vara till stor nytta för vidare försäljning i regionen.”

Richard Trett, VD AXT, kommenterar:

"Som distributörer av innovative och banbrytande teknologier är vi entusiastiska över att lägga Fluicells produkter för encellsmanipulation och analys till vår produktportfölj. Vi ser med stolthet på vår roll att tillgängliggöra nya teknologier för forskare i Australien och Nya Zeeland och Fluicells produktutbud passar mycket väl in i vår verksamhet. Jag är övertygad om att Biopixlar® och BioPen® kommer vara viktiga verktyg för forskare inom läkemedelsutveckling och cellbiologi."

Kort om AXT

AXT är Australiens ledande leverantör av högteknologisk vetenskaplig utrustning för provberedning och analys för akademiska och industriella tillämpningar. Genom sina olika distributionsavtal med internationella erkända varumärken erbjuder bolaget unika, kompletta och omfattande lösningspaket från sina egna produktportföljer. Vid utvärdering av nya produkter att addera till sin portfölj letar bolaget efter instrument som har en synergistisk anpassning till det befintliga produktsortimentet. AXT är representerat i Australien genom kontor i Sydney, Melbourne och Perth. Bolaget har lager och serviceanläggningar i Sydney och Perth.

Kort om Biopixlar®

Biopixlar®, lanserad i november 2019, är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna funktioner i mänskliga organ. Dessa printade vävnader kan användas som försöksmodeller i läkemedelsutveckling och forskning. Produkten har enligt styrelsens bedömning mycket stor kommersiell potential.

Kort om BioPen® System

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag. Fluicells produkter finns idag i mer än 12 länder världen över genom ett nätverk av distributörer. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.