Dr Luiz E. Bertassoni lyfter fram Biopixlar i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials och förnyar leasingavtal med Fluicell

10 Nov 2021

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar härmed att bolagets bioprinting plattform Biopixlar är omnämnd i en artikel om komplex bioprinting av flercelliga organ. Artikeln, publicerad den 5 november 2021 i den högt rankade vetenskapliga tidskriften Advanced Materials, är författad av Dr. Luiz E. Bertassoni från Oregon Health and Science University, USA. Dr. Bertassoni är en ledande forskare inom bioprinting området och har använt Biopixlar i sin egen forskning sedan maj 2021. Han förnyar nu sitt leasingavtal med Fluciell ytterligare tre månader.

Artikeln med titeln: ”Bioprinting of Complex Multicellular Organs with Advanced Functionality—Recent Progress and Challenges Ahead” är skriven av Dr. Luiz E. Bertassoni och publicerad den 5 november i den vetenskapliga tidskriften Advanced Materials. Dr. Bertassoni beskriver de senaste årens framsteg och uppnådda milstolpar inom bioprintingområdet för att skapa organliknande vävnadskonstruktioner med avancerad funktion. Artikeln lyfter fram Biopixlar-teknologin som ett bra exempel på hur mikrofluidik kan användas för bioprinting och belyser specifikt möjligheten att växla mellan olika celltyper under en enda utskrift som en viktig fördel för att skapa komplexa vävnader. Dr. Luiz E. Bertassoni, som är en världsledande expert inom bioprintingområdet, har använt Biopixlar sedan maj 2021 och förnyar nu sitt leasingavtal med Fluicell ytterligare tre månader.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är extremt glada över att Biopixlar lyfts fram på det här positiva sättet i en av världens ledande vetenskapliga tidskrifter av en av världens ledande bioprinting experter. Det är ytterligare ett starkt bevis på Biopixlar-plattformens möjligheter och dess unika position på marknaden. Exponeringen gör att vi kan nå ännu fler potentialla kunder och stärker ytterligare Biopixlars position som en banbrytande teknik. Vi är givetvis också mycket glada för Dr. Bertassonis fortsatta investering i Biopixlar och ser fram emot att fortsätta vårt samarbete mellan Fluicell och Oregon Health and Science University.”

Artikeln med titeln "Bioprinting of Complex Multicellular Organs with Advanced Functionality—Recent Progress and Challenges Ahead", författad av Dr. Luiz E. Bertassoni, publicerades den 5 november i tidskriften Advanced Materials. Tidskriften är rankad fjärde plats i världen bland materialvetenskapliga tidskrifter, enligt Academic Accelerator. Hela artikeln kan nås av prenumeranter via webbsidan Advanced Materials, tillsammans med en publikt tillgänglig sammanfattning (astract) via länken. https://doi.org/10.1002/adma.202101321

Om Biopixlar®

Biopixlar® är en helt ny typ av bioprinter med den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av bioink. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt i cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för forskning och utveckling som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning inom regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioskrivning i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.