Fluicell stärker ledningsgruppen genom att rekrytera Chief Innovation Officer

17 Mar 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget stärker ledningsgruppen genom att anställa Dr. Carolina Trkulja som Chief Innovation Officer (CIO). Dr. Trkulja har omfattande erfarenhet som forskningsledare från läkemedelsindustrin och kommer att ha en strategiskt viktig roll inom Fluicell med fokus på kommersialisering av Bolagets forskning inom sjukdomsmodeller och regenerativ medicin. Dr. Trkulja tillträder rollen som CIO den 1 maj 2023.

Som ett led i Fluicells satsningar inom regenerativ medicin stärker nu Bolaget organisationen med expertis och erfarenhet från läkemedelsutveckling inom biotechindustrin genom rekryteringen av Dr. Trkulja som CIO. Dr. Trkulja har en lång erfarenhet från forskning och läkemedelsutveckling som Chief Scientific Officer från Oblique Therapeutics AB.

Som CIO kommer Dr. Trkulja ha en strategisk roll mellan Bolagets avdelningar och en ledande roll för att öka Fluicells deltagande i större forskningsprojekt. Hon kommer även vara delaktig i kommersialiseringen av Bolagets forskningsverksamhet inom regenerativ medicin och vävnadsbaserade sjukdomsmodeller.

VD Victoire Viannay kommenterar:

Dr. Carolina Trkulja kommer vara ett mycket starkt tillskott till Fluicells ledningsgrupp och det är med stor glädje som jag välkomnar henne till Bolaget. Dr. Trkulja kommer bidra med omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling från sin ledarroll hos Oblique Therapeutics, ett bolag som hon har varit med och grundat. Rollen som Chief Innovation Officer är skräddarsydd för henne och utgör ett viktigt steg framåt i vårt arbete med att kommersialisera vår verksamhet inom regenerativ medicin och vävnadsbaserade sjukdomsmodeller. Det är därför extra spännande att rekrytera en person med så stor kunskap och erfarenhet från läkemedelsbranschen till denna strategiskt betydelsefulla roll.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.