Fluicell erhåller order avseende BioPen® System från RWTH Aachen University

30 Sep 2020

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget, genom distributören NPI Electronics GmbH, mottagit en order avseende ett BioPen® FLEX System från RWTH Aachen University, ett av Tysklands ledande universitet med högt anseende inom teknologi och naturvetenskap. Värdet på ordern uppgår till cirka 14 000 EUR.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Detta är första ordern från RWTH Aachen University, och förstås väldigt glädjande med tanke på universitetets goda rykte inom exempelvis teknik och naturvetenskap. Försäljningen bekräftar även vad vi tidigare kommunicerat när det gäller marknadens fortsatt starka intresse för BioPen® System.”

Ordern från RWTH Aachen University avser ett komplett BioPen® FLEX System. BioPen® är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.