Fluicell Tecknar Ytterligare Distributionsavtal för BioPen® System i Kina

01 Jun 2018

Fluicell AB (publ), ett bolag med instrument för läkemedelsanalys på encellsnivå inom life science, tillkännagav idag ett nytt avtal med Premedical Laboratories för försäljning och distribution av Fluicells BioPen® System på den kinesiska marknaden. Detta icke-exklusiva distributionsavtal är bolagets andra i Kina och med omedelbar verkan så ökar nu tillgängligheten av BioPen® produkterna till en bredare grupp av forskare i det snabbt växande life science området i Kina.

Det icke-exklusiva distributionsavtalet tecknades den 1 juni 2018 och träder omedelbart i kraft med Premedical Laboratories Inc., som är en av de större distributörerna av professionella laboratorieproduktlösningar inom life science i Kina. Distributörens huvudkontor ligger i Peking och de har en vidare närvaro i de branschviktiga områdena Shanghai, Guangzhou och Wuhan. 

"Vi är nöjda över att slutföra denna affären med en ny partner i Kina. Detta är vår andra distributör i Kina som säkerligen öppnar nya dörrar genom ökad synlighet och räckvidd inom landet. Vi inledde diskussioner under en branschkonferens vi deltog i tidigre i år och vi lyckades få ett snabbt avslut. Vi ser nu fram emot ett produktivt samarbete med Premedical Laboratories,” sade Victoire Viannay, VD på Fluicell.  

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt exponera enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX som är utvecklade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop inom laboratorieforskning. Båda produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning och är främst inriktade på akademiker, forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikbolag.  

"Vi är en leverantör av fullständiga laboratorielösningar i Kina som erbjuder innovativa forskningsverktyg inom life science området. Vi kontaktade därför Fluicell eftersom vi var imponerade av deras transformativa produktportfölj och är nu mycket glada över att ingå detta avtal med dem,“ sade Guangwei Fan, VD på Premedical Laboratories. 

Fluicells produkter finns idag i mer än 15 länder världen över. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com 
Gavin Jeffries, utvecklingsansvarig, 0767826553, gavin@fluicell.com