Fluicell erhåller genombrottsorder avseende Biopixlar AER från AXT Pty Ltd

06 Oct 2022

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har erhållit en order avseende Biopixlar[®] AER från AXT Pty Ltd (”AXT”) i Australien med ett ordervärde på cirka 500 000 SEK.

AXT är Australiens ledande leverantör av högteknologisk vetenskaplig utrustning för provberedning och analys för akademiska och industriella tillämpningar. AXT distribuerar Fluicells plattformsprodukter BioPen®, Biopixlar® och Biopixlar® AER i Australien och Nya Zeeland.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Det är oerhört glädjande att ha erhållit denna order avseende Biopixlar AER. AXT är en ledande aktör leverantör av vetenskapliga instrument med högt ställda kvalitetskrav med starka kopplingar till den regionala forskarvärlden. Ordern innebär att Fluicells närvaro på den australiensiska marknaden stärks ytterligare och att fler forskare i regionen ges möjligheten att ta del av de fördelar som Biopixlartekniker medför för forskning inom regenerativ medicin och läkemedelsutveckling Det är också mycket glädjande att se att affärsverksamhet i Australien åter tagit fart efter covid-19-pandemin vilket stärker våra möjligheter att bygga vidare på den ökade exponeringsmöjligheten som försäljningen innebär.”

Kort om Biopixlar® AER:

Biopixlar® AER är en kompakt, portabel plattform för bioprinting som ingår i Biopixlar®-familjen. Plattformen har den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av biobläck. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt i cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för forskning och utveckling som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning inom regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com