Fluicell gör framsteg i tidig utveckling av avancerade terapiläkemedel mot diabetes baserade på Biopixlar

16 Sep 2021

Fluicell AB (”Fluicell” eller “Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har gjort viktiga framsteg i det tidiga utvecklingsarbetet gällande en läkemedelsprodukt baserad på Biopixlar-genererade vävnader. Produktutvecklingen är inriktad mot behandling av typ 1 diabetes med transplanterbara biokompositer och är resultatet av ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som Bolaget bedrivit i egen regi. Bolaget avser att presentera resultaten på internationella vetenskapsmöten och i en eller flera vetenskapliga publikationer.

Vid typ 1 diabetes bryter kroppens eget immunsystem ner insulinproducerande betaceller i bukspottkörteln. Fluicells forskarteam, under ledning av CSO Dr. Tatsiana Lobovkina, har med hjälp av Biopixlars unika teknik för högupplöst 3D-bioskrivning lyckats skapa transplanterbara biokompositer som efterliknar bukspottskörtelns insulinproducerande funktion. Bolaget har nu observerat insulinfrisättning från dessa biokompositer som en funktion av glukosstimulering, en mycket viktig indikator för vävnadsfunktionalitet och en förutsättning för att utveckla en framtida terapi mot typ 1 diabetes. Bolaget anser att man genom dessa resultat har fått viktiga teknologiska och biomedicinska bevis för konceptet som kommer att utvecklas vidare mot preklinisk fas. Fluicell bedriver även explorativt utvecklingsarbete av transplanterbara biokompositer riktade mot hjärtsvikt (orsakad av vävnadskada) samt ögonsjukdomar, speciellt åldersrelaterad makuladegeneration.

CSO Dr. Tatsiana Lobovkina kommenterar:”Vi har erhållit mycket lovande resultat i vår utveckling av insulinproducerande biokompositer som utnyttjar Biopixlars styrka att skapa detaljerade biologiska vävnader med programmerbar funktion. Vi kan välja en eller flera celltyper, inklusive insulin-producerande betaceller och har kontroll över deras exakta placering och den resulterande vävnadens histologi. Detta har en avgörande betydelse när det kommer till både den transplanterbara biomompositens funktion och livslängd. Vi ser en stor potential i att skapa nya vävnads-baserade produkter för behandling av diabetes när vi nu går vidare i utvecklingsarbetet.”

För mer information, vänligen kontakta:

Tatsiana Lobovkina, CSO, +46 (0) 739 82 97 51, tatsiana@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se