Fluicell offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2020

20 Aug 2020

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapport för det andra kvartalet (april-juni) 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

”Fluicell är just nu inne i en väldigt spännande fas. Vi inledde året med en tydlig ambition att växa och bredda vår verksamhet till nya marknader, något vi har lyckats med trots den rådande coronapandemin. Vår försäljningsavdelning har gjort ett omfattande arbete med att hitta nya arbetsmetoder och nya sätt att möta kunder som är anpassade till det aktuella omvärldsläget.”

Kvartal 2 (1 april – 30 juni) 2020 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 032 (552) KSEK
 • Nettoomsättning om 1 972 (552) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 3 101 (-4 454) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 253 (-4 580) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -3 692 (-4 566) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,36 (-0,61) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -269 (-3 938) KSEK

Delåret (1 januari - 30 juni) 2020 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 330 (1 327) KSEK
 • Nettoomsättning om 3 225 (1 327) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6 698 (-6 408) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 997 (-8 730) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -7 366 (-8 699) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,71 (-1,16) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -5 647 (-8 823) KSEK

Händelser under andra kvartalet 2020

 • Den 8 april 2020 avger Fluicell en nulägesrapport där Bolaget meddelar att verksamheten, trots den turbulenta situation som råder runtom i världen till följd av coronaviruset, fortlöper enligt tidigare kommunicerade hållpunkter och målsättningar. Bolaget kommunicerar att inledningen av 2020 varit en stark period med fortsatt försäljning över hela produktportföljen.
 • Den 13 april 2020 kallar Fluicell till årsstämma, som planeras äga rum torsdagen den 14 maj kl.13.30 i Biotech Husets konferenslokaler, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.
 • Den 21 april 2020 lanserar Fluicell en ny film om Bolagets verksamhet.
 • Den 24 april 2020 offentliggörs Fluicells årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 • Den 28 april 2020 meddelar Fluicell att Bolaget erhållit ett CRO-uppdrag av Oblique Therapeutics AB. Uppdraget innebär ett steg i riktning mot att bredda Bolagets affärsverksamhet utöver direkt försäljning av produkter och tillhörande komponenter.
 • Den 5 maj 2020 meddelar Fluicell förnyelse av ett Dynaflow® Resolve Gold-avtal med Gedeon Richter.
 • Den 8 maj 2020 publiceras Fluicells finansiella rapport för det första kvartalet.
 • Den 13 maj 2020 signerar Fluicell ett exklusivt distributionsavtal med det australiensiska bolaget AXT pty LTD för att bli distributör av både Biopixlar® och BioPen® i Australien och Nya Zeeland.
 • Den 14 maj 2020 håller Fluicell årsstämma. Kommuniké med en sammanfattning av fattade beslut finns tillgänglig på Fluicells hemsida (www.fluicell.com).
 • Den 23 maj 2020 annonserar Fluicell genom ett pressmeddelande att warranter av serie TO 1 har säkerställts med ett värde av 18 MSEK innan nyttjandeperioden.
 • Den 26 maj 2020 håller Tatsiana Lobovinka, CSO, en livestreamad presentation och introduktion av teknologin bakom Biopixlar®.
 • Den 27 maj 2020 håller Victoire Viannay, CEO, en presentation om Fluicell under Småbolagsjakten live.
 • Den 27 maj 2020 lanseras information om de undersöknings- och samarbetsfunktioner som Fluicell arbetar med.
 • Den 1 juni 2020 annonserar Bolaget att nyttjandeperioden för det utestående warrantprogrammet har startat.
 • Den 10 juni 2020 framför Veronica Jové, doktorand vid Rockefeller University, ett seminarium där hon presenterar sin undersökning om BioPen® och dess användningsområden på myggor.
 • Den 15 juni 2020 säljer Fluicell ett fullt Dynaflow Resolve-system till Oblique Therapeutics AB.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 29 juli 2020 meddelar Bolaget att det erhållit ytterligare en order avseende BioPen® System från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller https://fluicell.com/investor-relations/documents

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.