Fluicell offentliggör halvårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2021

20 Aug 2021

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed halvårsrapport för det andra kvartalet samt första sex månaderna 2021. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

 VD Victoire Viannay kommenterar

”Första halvåret 2021 har överlag varit extremt framgångsrikt. Vi har uppnått flera viktiga milstolpar under perioden, exempelvis den väsentliga och validerande försäljningen av en Biopixlar®-plattform till National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, en del av det amerikanska departement för hälsovård och socialomsorg (NIH). Vi ser en spännande höst framför oss där vi kommer fortsätta att fokusera på att öka försäljning och intäkter.”

Kvartal 2 (1 april – 30 juni) 2021 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 757 (2 032) KSEK
 • Nettoomsättning om 388 (1 972) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 766 (-3 101) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 909 (-3 253) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 914 (-3 692) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,49 (-0,36) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till-7 071 (-269) KSEK

Sexmånadersperioden (1 januari – 30 juni) 2021 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 657 (3 330) KSEK
 • Nettoomsättning om 989 (3 225) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -10 961 (-6 698) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 247 (-6 997) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -11 250 (-7 366) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,94 (-0,71) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -8 135 (-5 647) KSEK

Händelser under andra kvartalet 2021

 • Den 8 april mottar Fluicell en order från Hoffmann La-Roche på förbrukningsvaror kopplade till Biozone 6®.
 • I april genomförs en affär med Genentech där två Dyna¬flow®-chip hyrs ut.
 • Den 19 april meddelar Fluicell publicering av en expertgranskad artikel i Science Advances. I artikeln framgår att Fluicells teknologier bidragit till genombrottsforskning inom framtida antikroppsterapier.
 • Den 26 april säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till Chalmers tekniska högskola.
 • Mellan den 5–7 maj deltar Fluicell i konferensen 3D Cell Culture 2021: Models, Applications, Translation.
 • Den 5 maj beslutar Fluicell att intensifiera arbetet med att vidareutveckla och etablera Biopixlar® inom regenerativ medicin. Målsättningen är att accelerera utvecklingen genom ett partnerskapsprogram för att generera avancerade terapiläkemedel (ATMP) för medicinska sjukdomar och tillstånd som idag saknar adekvata behandlingslösningar.
 • Den 6 maj säljer Fluicell Biopen-förbrukningsmaterial till Chalmers tekniska högskola.
 • Den 14 maj hålls årsstämma i Fluicell. Kommuniké med fattade beslut finns tillgänglig på Bolagets hemsida.
 • Den 25 maj håller styrelseledamot Owe Orwar en presentation på Investerarjakten där Fluicells framtida möjligheter inom regenerativ medicin presenterades.
 • Den 10 juni publicerar Fluicell nya data avseende de nya applikationerna för Bionpen inom nanopartikelleverans för encellsbiologi. Med hjälp av Fluicells högprecisa volymmikrofluidteknologi kan systemet användas för att studera processer som läkemedelsleverans, virusinfektion eller endocytos i cellens naturliga miljö, utan kontaminering eller överhörning.
 • Den 14 juni mottar Fluicell en order på en Biopixlar®-plattform från National Institutes of Health i USA till ett värde om cirka 100 000 USD.
 • Den 21–26 juni deltar Fluicell och presenterar Biopixlar® vid 2021 ISSCR Annual Meeting.
 • Den 22 juni ingår Fluicell ett försäljningsavtal med det amerikanska life science-bolaget Nexus Scientific. Avtalet innebär ökad försäljningspotential och ger Fluicell möjligheten till starkare närvaro på den omfattande amerikanska marknaden.
 • Den 23 juni ingår Fluicell ett samarbetsavtal med det amerikanska medicinteknikbolaget IonOptix. Syftet med samarbetsavtalet är att utrusta IonOptix analysplattform med Fluicells teknologi för encellsstudier, ett område inom vilket Fluicell har teknik- och patenträttigheter, samt skräddarsy plattformen för undersökning av hjärtmuskelceller.
 • Den 29 juni säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till Oslo universitet.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 1–2 juli deltar Fluicell vid den årliga konferensen för den europeiska organisationen Organ-on-Chip Society.
 • Den 6–7 juli deltar Fluicell i den virtuella konferensen för organisationen Tissue and Cell Engineering Society.
 • Den 16 juli erhåller Fluicell varumärkesskydd för Biozone 6®.
 • Den 3 augusti säljer Fluicell förbrukningsvaror hänförliga till BioPen® till barnsjukhuset i Philadelphia.
 • Den 9 augusti genomförs en affär med Genentech där ytterligare ett Dynaflow®-chip hyrs ut.

Rekryteringar under kvartal 2 

 • Den 15 april rekryterar Fluicell Sandra Tejedor Gascón som applikations- och utvecklingsforskare.
 • Den 10 maj rekryterar Fluicell Niek Welkenhuysen som utvecklingsingenjör.

Rekryteringar efter kvartal 2 

 • Den 16 augusti rekryterar Fluicell Tommy Madsen som produkttekniker.

För fullständig halvårsrapport, se bifogad PDF eller via länken här.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

 

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om FluicellFluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®,Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.