Fluicell offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020

19 Nov 2020

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) offentliggör härmed delårsrapporten för det tredje kvartalet (juli – september) 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.fluicell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Victoire Viannay kommenterar

”Efter lanseringen av Biopixlar® i november förra året har vi stött på ett antal i det närmsta otänkbara utmaningar. Covid-19-pandemi, finansiell oro, politisk oro, patentintrångshot, och en i våra ögon svag marknadsförståelse för Bolaget och dess potential. Trots dessa utmaningar, av vilka många fortfarande är högaktuella, så är Fluicell på väg att göra sitt bästa år någonsin med oerhört bred marginal. Sammantaget ser vi därför 2020 hittills vara ett veritabelt framgångsår för vår verksamhet. Genom våra framsteg med framför allt Biopixlar®, är Fluicell idag ett bolag med en enorm potential att förändra livet för miljontals patienter världen över.”

Kvartal 3 (1 juli – 30 september) 2020 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 278 (569) KSEK
 • Nettoomsättning om 208 (525) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5 089 (-4 181) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 243 (-4 316) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 326 (-4 278) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,46 (-0,57) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -7 133 (-3 970) KSEK

Delåret (1 januari - 30 september) 2020 i sammandrag

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 608 (1 897) KSEK
 • Nettoomsättning om 3 433 (1 853) KSEK
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -11 787 (-12 662) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 240 (-13 045) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -12 692 (-12 976) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,11 (-1,73) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -12 780 (-12 793) KSEK

Händelser under tredje kvartalet 2020

 • Den 29 juli 2020 meddelar Fluicell att Bolaget erhållit ytterligare en order avseende BioPen® System. Orden kommer från Max Delbrück Centret för Molekylär Medicin, ett av världens främsta forskningsinstitut inom biomedicin beläget i Berlin.
 • I augusti 2020 publiceras den vetenskapliga artikeln Kinetic Analysis of the Early Signaling Steps of the Human Chemokine Receptor CXCR4” i tidskriften Molekular Pharmacology. Studien genomfördes av Professor Carsten Hoffmann vid University Hospital Jena och involverade BioPen® Prime System.
 • Den 9 augusti 2020 publiceras den vetenskapliga artikeln ”Rapid Growth and Fusion of Protocells in Surface‐Adhered Membrane Networks” i tidskriften Small. Studien, som genomfördes av Professor Gözen vid Oslos universitet, involverade BioPen® Prime System.
 • Den 20 augusti 2020 publicerar Fluicell sin Q2-rapport för 2020.
 • Den 27 augusti 2020 signerar Fluicell ett distributionsavtal med det engelska bolaget Swift Analytical för att bli distributör av BioPen® i Storbritannien.
 • Den 10 september installeras Dynaflow-systemet på Orion Pharma genom online installation – en installationsstrategi utvecklad specifikt för att stötta Bolagets kunder under pandemin.
 • Den 29 september 2020 installerar Fluicell Biopixlar®-plattformen till kund i Nya Zeeland, vilket görs helt och hållet genom online-installation.
 • Den 30 september 2020 meddelar Fluicell att Bolaget, genom distributören NPI Electronics GmbH, mottagit en order för ett BioPen® FLEX System från RWTH Aachen University i Tyskland.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 2 oktober 2020 deltar Fluicell i Internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg på ämnet ”Can Bioprinting Replace Animal Models in Research?”.
 • Den 8 oktober 2020 deltar Fluicell i en australiensk bioprinting-workshop för vävnadsteknik och regenerativ medicin, under vilken Fluicell presenterar Biopixlar®.
 • Den 12 oktober 2020 publiceras den vetenskapliga artikeln Sensory Discrimination of Blood and Floral Nectar by Aedes aegypti Mosquitoes” i tidskriften Neuron, vilken involverar BioPen® System. Studien genomfördes av Veronika Jové och Professor Leslie B. Vosshal vid Rockefeller universitet.
 • Den 16 oktober 2020 genomför Fluicell en nyemission av aktier till ett värde av cirka 4 MSEK, exklusive emissionskostnader. Emissionen riktar sig till professionella investerare.
 • Den 21–24 oktober 2020 deltar Fluicell i ett symposium på plattformen EMBO|EMBL Symposia. Rubriken för symposiet är “Organoids: Modelling Organ Development and Disease in 3D Culture”, under vilket Fluicell presenterar Biopixlar®.
 • Den 21 oktober 2020 lanserar Fluicell ett VD-nyhetsbrev som kommer att publiceras regelbundet.
 • Den 30 oktober meddelar Bolaget att man tillsammans med sina samarbetspartners University of Maastricht (Holland) som är koordinator, Université de Nantes (Frankrike) och TissUse GmbH (Tyskland) erhållit ett anslag motsvarande 31 MSEK från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Fluicells del av anslaget motsvarar cirka 5,2 MSEK och ska delas ut över en fyraårsperiod för att utveckla vitro-modeller av njurvävnad fokuserat på Biopixlar®.
 • Den 1 november börjar Matija Rojnik sin tjänst som Chief Sales Officer.
 • Den 10 november meddelar Bolaget att en expertgranskad artikel har publicerats i tidskriften Scientific Reports, där forskare från Fluicell i samarbete med Cellectricon AB samt forskare verksamma vid Karolinska Institutet visar hur Biopixlar® kan användas dör att skapa tredimensionella biologiska vävnader med samma höga precision som i mänskliga vävnader och organ. 
 • Den 11 november höll Bolaget en digital presentation i samband med en konferens i Kina.
 • Den 12 november höll Bolaget en digital presentation vid Microfluidics Consortium Meeting MF11.5.
 • Den 15 november meddelar Bolaget att Orion Pharma valt att förnya sitt leasingavtal avseende Dynaflow® Resolve.

För fullständig delårsrapport, se bifogad PDF eller https://fluicell.com/investor-relations/documents

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 725 65 42 05, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.