Fluicell tecknar leasingavtal avseende Biopixlar® med University of Birmingham

17 Dec 2021

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget tecknat ett leasingavtal avseende bioprinting-plattformen Biopixlar® med Dr. Artemis Stambouli vid University of Birmingham (”Birmingham”) i Storbritannien. Avtalet ger Dr. Artemis Stamboulis tillgång till Biopixlar® under en sammanlagd period om upp till tretton månader till maximal kostnad om 48 500 EUR.

Dr. Artemis Stamboulis leder en forskargrupp vid University of Birmingham med fokus på medicinska biomaterial. Det nytecknade avtalet mellan Fluicell och Birmingham är ett led i etableringen av Biopixlar® på den viktiga UK marknaden och innebär en ökad tillgänglighet för andra forskare i regionen. Leasingperioden inleds i samband med installationen av Biopixlar®, vilket väntas ske under Q1 2022, och löper under tre separata perioder om en, sex och sex månader till en maximal kostnad om 48 500 EUR för den sammanlagda trettonmånadersperioden. Avtalet innefattar även en möjlighet till utköp. Dr. Artemis Stamboulis har för avsikt att köpa Biopixlar® för användning i ett flertal forskningsprojekt som hon i dagsläget söker finansiering för. Fluicell har valt att i väntan på att full finansiering är säkrad erbjuda ett leasingavtal uppdelat i flera steg för att möjliggöra för Dr. Artemis Stamboulis att inleda sitt forskningsarbete. Avtalet medför ökad exponering för Fluicell och Biopixlar® i viktiga kundsegment genom att plattformen används i Dr. Stamboulis forskningsverksamhet.

VD Victoire Viannay kommenterar:
Vi är mycket glada över att ha mottagit denna order som etablerar Biopixlar® på den viktiga brittiska marknaden och som ger fler forskare direkt tillgång till Biopixlar®. Den exponering som avtalet med Birmingham ger oss kommer att vara väldigt betydelsefull i Fluicells fortsatta expansion i UK. Vi har under det gångna året arbetat med att utöka flexibiliteten i våra försäljningsavtal för att bättre möta våra kunders behov och förutsättningar och denna order är en tydlig indikation att förändringarna har haft effekt.”

Som ett resultat av coronapandemin har Fluicell fokuserat på att etablera en försäljningsstrategi som är anpassad för digital kontakt med potentiella kunder. Strategin omfattar allt från digitala demonstrationer och presentationer till installation och användarträning. Som en del av strategin har Fluicell även beslutat om att erbjuda leasingavtal för att ge möjlighet för kunder att pröva Fluicells produkter i sin verksamhet.

Om Biopixlar®:

Biopixlar® är en helt ny typ av bioprinter med den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av biobläck. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt i cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för forskning och utveckling som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning inom regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se