Fluicell bjuder in till digital kapitalmarknadsdag den 22 maj

05 May 2023

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) bjuder in investerare, analytiker och finansiell media att delta på kapitalmarknadsdag för att få insikt i Bolagets verksamhet och strategi. Kapitalmarknadsdagen anordnas digitalt den 22 maj kl. 13.30-15.30.

Fluicell kommer att ge en uppdatering kring Bolagets utvecklingsarbete och tillväxtstrategi samt ge en inblick i Fluicells framsteg inom regenerativ medicin och vävnadsbaserade sjukdomsmodeller.

VD Victoire Viannay kommenterar:

Fluicell befinner sig i ett otroligt spännande skede just nu där vi utifrån vår roll som innovationsledare inom bioprinting och tissue engineering har en unik möjlighet att skapa banbrytande lösningar inom regenerativ medicin och läkemedelsutveckling. Vi är idag på god väg att uppfylla många av våra ambitiösa utvecklingsmål och lägger nu grunden för vår framtida tillväxt. Med utgångspunkt i den stärkta marknadsställningen för våra forskningslösningar, vårt partnerskap kring bioprintade hjärtsäkerhetsmodeller och vårt utvecklingsprogram för bioprintade vävnadsterapier för behandling av typ 1-diabetes bygger vi ett Fluicell som förändrar hur sjukdomar behandlas. Jag är mycket glad att kunna välkomna investerare till vår kapitalmarknadsdag den 22 maj för att ta del av våra pågående framsteg och våra planer för Fluicells framtida utveckling.

Kapitalmarknadsdagen genomförs digitalt och kommer att sändas live med möjlighet för deltagare att ställa frågor. Vänligen använd följande länk för att delta den 22 maj eller ställa frågor till Bolaget på förhand: https://www.finwire.tv/webcast/fluicell/kapitalmarknadsdag-22-maj/.

För de som inte har möjlighet att följa livesändningen direkt kommer en inspelad version finnas tillgänglig i efterhand på Fluicells hemsida (https://fluicell.com/) tillsammans med samtliga presentationer. Ett detaljerat program kommer att göras tillgängligt innan sändningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.