Fluicell erhåller order avseende Biopixlar[®] från Universitetet i Maribor

08 Dec 2022

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har erhållit en order avseende Biopixlar[®] från Institute of Biomedical Sciences vid universitetet i Maribor (”UNIMA”) i Slovenien via Mikro+Polo d.o.o., som har bistått Bolaget i försäljningsprocessen. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 110 000 EUR.

Institute of Biomedical Sciences är ett interdisciplinärt forskningsinstitut som tillhör den medicinska fakulteten vid universitetet i Maribor och som leds av Dr. Uroš Maver. Biopixlar-systemet kommer att användas för att avancera institutets forskning inom regenerativ medicin on prekliniska in vitro-modeller. Utöver Biopixlar® inkluderar ordern även tillbehör och förbrukningsvaror till ett totalt ordervärde på cirka 110 000 EUR

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Det är oerhört glädjande att ha erhållit denna genombrottsorder avseende Biopixlar, vilket också kommer vara den första Biopixlar-plattformen vid en slovensk forskningsinstitution. Att ordern utöver Biopixlarplattformen även inkluderar tillbehör och förbrukningsvaror är ett kvitto på Fluicells förmåga att tillhandahålla heltäckande forskningslösningar. Ordern innebär ytterligare ett steg framåt för Biopixlar-teknologin som fortsätter att expandera till nya geografiska marknader och nya forskningsfält och är ett kvitto på det stora förtroende tekniken åtnjuter på forskningsmarknaden.”

Kort om Biopixlar®

Biopixlar® är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna funktioner i mänskliga organ. Dessa printade vävnader kan användas som försöksmodeller i läkemedelsutveckling och forskning.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com


Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 08 december 2022,  klockan 15:25 CET.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se