Fluicell rekryterar Joakim Wahlberg som ny CFO

04 Apr 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har rekryterat Joakim Wahlberg som ny CFO. Joakim Wahlberg har en mycket stark och framgångsrik erfarenhet som CFO från tidigare befattningar. Han kommer att efterträda Mats Jonasson som går i pension senare i år, vilket meddelades den 16 januari 2023. Joakim Wahlberg kommer att börja sin tjänst den 1 juli 2023.

Joakim Wahlberg har en lång och gedigen bakgrund från över 20 år som bankman, controller, ekonomichef, koncernfinansdirektör och föreläsare vid universitet. För närvarande är Joakim Wahlberg Group CFO på Pulsen AB och under 2023 kommer Joakim Wahlberg att försvara sin doktorsexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Nuvarande CFO, Mats Jonasson, kommer att fortsätta i Fluicell fram till avslutande av kvartalsrapport för andra kvartalet 2023 för att underlätta övergången till ny CFO.

VD Victoire Viannay kommenterar:

Vi är mycket glada över rekryteringen av Joakim Wahlberg som rollen som CFO. Hans gedigna erfarenhet, strategiska tankesätt och kompetens är precis vad vi behöver när vi fortsätter Fluicells starka utveckling och går in i en mer expansiv fas. Nu ser vi fram emot att välkomna Joakim till teamet under juli månad.”

Joakim Wahlberg, kommenterar:

“Jag är mycket glad över att få ansluta till Fluicell som CFO och att få möjligheten att arbeta tillsammans med ett sådant innovativt och dynamiskt team. Jag ser fram emot att bidra till företagets långsiktiga utveckling genom att fokusera på stärkandet av dess finansiella fundament och ekonomistyrning, vilket kommer att stödja en framgångsrik tillväxtfas. Det är en spännande tid att få bli del av Fluicell och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet för att driva företaget framåt.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.