Fluicell utökar produktsortimentet och lanserar heltäckande forskningslösning – Lab-on-a-tip®

06 May 2022

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) lanserar idag ett utökat produktsortiment med fokus på egenutvecklade tillbehör och förbrukningsvaror. De nya produkterna är anpassade för att användas tillsammans med Bolagets instrumentplattformar för att möjliggöra kundanpassade och heltäckande forskningslösningar, som tillsammans med Fluicells övriga produktutbud utgör konceptet — ”Lab-on-a-tip®”. Fluicell ser även möjligheter framöver att addera bioskrivna vävnader för forskningsändamål, utvecklade i Bolagets program för regenerativ medicin, till produktsortimentet. Utöver att utöka Fluicells möjlighet att erbjuda kundanpassade produktlösningar generar vidgandet av Fluicells produktkoncept nya möjligheter till löpande intäkter för Bolaget.

I linje med Fluicells kommunicerade ambition att erbjuda kunder heltäckande forskningslösningar presenterar Fluicell idag ett utökat produktsortiment bestående av egenutvecklade tillbehör och förbrukningsvaror anpassade för användning tillsammans med Bolagets instrumentplattformar.

De lanserade produkterna har användningsområden inom encellsbiologi, farmakologi samt 3D-bioprinting och samlas i produktkonceptet ”Lab-on-a-tip®”, forskningslösningar som bygger på och använder Fluicells unika mikroflödesteknik. Bland de lanserade produkterna återfinns materialkit för högprecisions-bioprinting, mikropositioneringssystem baserade på Biopixlar®-teknik och kontrollenheter för mikrofluidik.

Samtliga produkter är utvecklade av Fluicells forsknings- och utvecklingsavdelning och nya produkter kommer adderas löpande baserat på de behov som Bolaget identifierar på forskningsmarknaden. Framöver ser Fluicell även möjligheter att addera bioskrivna vävnader för forskningsändamål, utvecklade i Bolagets program för regenerativ medicin, till produktsortimentet.

Mer information om Fluicells utökade produktsegment och konceptet Lab-on-a-tip finns att tillgå på Bolagets hemsida: https://fluicell.com/products/

VD Victoire Viannay kommenterar:
”Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda forskningskunder ett högkvalitativt sortiment av tillbehör och förbrukningsartiklar baserade på Fluicells unika teknik. Genom Lab-on-a-tip® kan vi erbjuda heltäckande forskningslösningar baserade på Fluicells teknikplattformar. Lanseringen är ett lysande exempel på innovationskraften hos vår utvecklingsavdelning och vi ser stora möjligheter att framöver lansera ytterligare produkter i detta segment för att nå nya kundgrupper. Vi ser särskilt stor potential i möjligheten att framöver kunna erbjuda kunder Biopixlar-genererade vävnader för forskningsändamål.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se