Fluicells CFO går i pension och Bolaget påbörjar nyrekrytering

16 Jan 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar att Fluicells CFO Mats Jonasson har valt att gå i pension. Jonasson har varit extern CFO åt Fluicell sedan 2016, först via Business Control Partner Norden AB och nu senast MIBI Förvaltnings AB. Bolaget inleder nu processen att rekrytera en efterträdare. Mats Jonasson fortsätter som CFO i Fluicell fram tills att en ersättare har rekryterats för att säkra en god överlämning.

VD Victoire Viannay kommenterar:

Vi vill tacka Mats för ett gott samarbete och hans värdefulla bidrag till Bolagets starka utveckling under de senaste sju åren. Mats har utfört ett omfattande och berömvärt arbete med att stabilisera och effektivisera Bolaget och sett till att vi nu har en organisation som möjliggör att vi åter går in i en mer expansiv fas. En process för att hitta hans efterträdare har inletts och jag är tacksam för att Mats stannar till dess att en ersättare rekryterats. Vi önskar Mats all lycka till i framtiden efter en lång och framgångsrik karriär.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB