Fluicell fastställer datum för lansering av sin nya bioprintingplattform Biopixlar® AER till den 3 mars.

09 Feb 2022

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att lansera Biopixlar® AER den 3 mars, 2022. Detta ligger väl i linje med Bolagets tidigare kommunicerade mål om att lansera en ny bioprintingprodukt under Q1 2022. Biopixlar® AER är världens första automatiserade och portabla 3D bioskrivare med encellsupplösning. Produkten riktar sig till en stor och bred potentiell kundbas.

Fluicell revolutionerade området för 3D-bioprinting med Biopixlar®. Vid lanseringen 2019 var Biopixlar® världens första bioprintingteknik på marknaden med encellsupplösning där cellerna hanteras i sin ursprungliga miljö. Med Biopixlar® AER bekräftar Fluicell sin position i bioprintingfältets yttersta framkant. Biopixlar® AER kombinerar bärbarhet och automatiseringsfunktioner i en kompakt mikroflödesplattform och är det första högupplösta systemet för bioprinting av enstaka celler som är utformad för att passa in i en vanlig sterilbänk för cellodling. Instrumentet är försett med användarvänliga funktioner och är enkelt att använda tillsammans med andra biologiska och medicinska tekniker. Kombinationen av kompakthet, användarvänlighet och möjlighet till fjärrstyrning gör plattformen attraktiv för användning i krävande arbetsflöden och miljöer, exempelvis inom rymdindustrin och djuphavsforskning.

VD Victoire Viannay kommenterar:
”Biopixlar® AER är verkligen ett banbrytande instrument och representerar ett produkterbjudande som är helt i linje med vår övergripande strävan att förena biologi och teknik för att möta framtidens behov inom hälso- och sjukvård. Biopixlar® AER passar perfekt in i Fluicells strategi att erbjuda forskare banbrytande möjligheter genom ökad flexibilitet, prestanda och anpassningsförmåga inom bioprinting. Den ökade flexibiliteten gör det också möjligt för Biopixlar® AER att nå nya spännande kundsegment.”

CTO Gavin Jeffries kommenterar:
"Lanseringen av Biopixlar® AER är en milstolpe för Fluicell. Plattformen levererar portabel fluidisk bioprintingkapacitet till forskares vardagliga arbetsflöden. Denna nya plattform inom Biopixlar® -familjen är ett resultat av vårt hårda arbete där vi fokuserar på tillgodose användarnas behov och att förutse framtida krav inom den snabbt accelererande biotekniksektorn. Växande kunskap och behov inom bioprintingområdet kräver att dagens plattformar skräddarsys för både nuvarande och framtida forskning. Med Biopixlar® AER har vi skapat ett instrument som både kan tillgodose marknadens efterfrågan på plattformar skräddarsydda för dagens laboratoriemiljö och som också kan stimulera utveckling av nya tillämpningar och applikationer.”

I samband med detta pressmeddelande har Fluicell släppt en teaser-video som kan ses på Bolagets hemsida, fluicell.com.

Kort om om Biopixlar® AER:

Biopixlar® AER är en kompakt, portabel plattform för bioprinting som ingår i Biopixlar®-familjen. Plattformen har den unika förmågan att placera celler i tre dimensioner med hög upplösning och precision utan användning av biobläck. Baserat på innovativ Fluicell-teknik kan Biopixlar® generera detaljerade, flercelliga biologiska vävnader, direkt i cellodlingsmedier. Biopixlar® är en allt-i-ett-plattform för forskning och utveckling som hjälper forskare runt om i världen att bygga biologiska vävnader för läkemedelsutveckling, sjukdomsförståelse och forskning inom regenerativ medicin.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, Victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se