Fluicell publicerar nyhetsbrev – Vävnadsbaserade forskningsmodeller och behandlingar lägger grunden för ett framgångsrikt Fluicell

14 Jun 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) publicerar idag den andra upplagan för 2023 av Bolagets VD-nyhetsbrev. Nyhetsbrevet ger en statusuppdatering kring Fluicells pågående projekt inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin och hur Bolagets verksamhet i dessa områden skapar förutsättningar för stärkt lönsamhet och tillväxt. Nyhetsbrevet finns tillgängligt på både svenska och engelska genom Bolagets hemsida: https://fluicell.com/fluicell-ceo-newsletter/

VD Victoire Viannay kommenterar i nyhetsbrevet:

Genom den unika förmågan att generera vävnader som Biopixlar-tekniken erbjuder har Fluicell nu möjligheten att inta en framträdande position inom några av de viktigaste områdena när det gäller att forma hur vi behandlar sjukdomar. Vår vision för Fluicell är tydlig: Vi strävar efter att vara leverantören av de mest eftertraktade forskningslösningarna och läkemedelsutvecklingsmodeller och den föredragna partnern för vävnadsbaserad terapeutisk utveckling.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.