Universitet i Oslo köper fler spetspipetter till BioPen PRIME-system

22 Oct 2018

Fluicell AB (publ), ett bolag med instrument för läkemedelsanalys på encellsnivå inom life science, meddelar idag försäljning av fler spetspipetter, engångsverktyg till forskningsinstrumentet BioPen PRIME, till centrum för molekylärmedicin vid universitet i Oslo.

Forskningsgruppen vid centrum för molekylärmedicin har använt BioPen i sin forskning regelbundet sedan 2016 och vi vet att de arbetar med att färdigställa flera publikationer där de använt just BioPen. Detta är ytterligare ett steg för oss och vi ser fram emot att se många fler resultat som våra produkter bidragit till framöver. Åtgången av spetspipetter är ju olika beroende på användare, men vi står väl förberedda att möta universitetet i Oslos högre behov”, säger Victoire Viannay, VD på Fluicell.

BioPen System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt exponera enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. I BioPen System ingår BioPen PRIME och BioPen FLEX skräddasydda för olika mikroskop. Till instrumentet används ett engångsverktyg i form av en spetspipett som kan anpassas utifrån forskningens behov och ändamål.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com

Om Fluicell                                                                      

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550.