Fluicell utökar samarbetet med Swift Analytical Ltd med nytt distributionsavtal avseende Biopixlar®

03 Dec 2020

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett distributionsavtal med Swift Analytical Ltd (”Swift Analytical”) avseende Biopixlar®, vilka sedan tidigare är distributörer av BioPen® i Storbritannien. Avtalet innebär därmed att samarbetet utökas och att Swift Analytical även blir extern distributör i Storbritannien av Biopixlar®. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan och löper under åtminstone tolv månader.

Victoire Viannay, VD Fluicell, kommenterar:

”Swift Analytical har genom vårt tidigare distributionsavtal avseende BioPen® visat att de är rätt samarbetspartner för Fluicell. De har mycket hög expertis inom vårt marknadssegment och har goda förutsättningar att avancera lanseringen av Biopixlar® på den viktiga brittiska marknaden.”

Mebs Surve, Managing Director Swift Analytical, kommenterar:

”Vi är stolta över att lägga till Biopixlar® för att ytterligare stärka vårt befintliga avtal med Fluicell. Fluicells Biopixlar®-teknik erbjuder ett paradigmskifte i modellering av sjukdomar och vävnader och innehar en unik och avundsvärd position på den växande marknaden för 3D-bioprinting. Förmågan att kunna printa celler med upplösning på encellsnivå direkt i cellmedium innebär en betydande förändring när det gäller att bibehålla överlevnadsförmågan hos cellerna och härma de processer som förekommer i naturen. Det tidiga intresset har varit mycket positivt och vi ser fram emot att arbeta med Fluicell för att etablera deras Biopixlar®-teknik.”

Webinarium med Swift Analytical

Den 20 november 2020 höll Swift Analytical, tillsammans med Fluicell, ett webinarium med titeln ”3D Bioprinting with Single Cell Precision for the Construction of the Tissue and Disease Models” (3D-bioprinting med cellprecision för konstruktion av vävnads- och sjukdomsmodeller), som presenterades av Matija Rojnik, Chief Sales Officer på Fluicell. En inspelning av webinariumet finns tillgänglig via https://youtu.be/MzIifqMCm_c

Kort om Swift Analytical

Swift Analytical har över 20 års erfarenhet från Life Science-industrin och erbjuder dels direktförsäljning av vetenskapliga instrument och förbrukningsvaror, dels konsulttjänster med fokus på PR & marknadsföring samt affärsutveckling för producenter och säljare av vetenskaplig utrustning.

Kort om Biopixlar®

Biopixlar®, lanserad i november 2019, är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna funktioner i mänskliga organ. Dessa printade vävnader kan användas som försöksmodeller i läkemedelsutveckling och forskning. Produkten har enligt styrelsens bedömning stor kommersiell potential.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.