Fluicell ökar marknadsnärvaron i Storbritannien genom distributionsavtal med Swift Analytical Ltd avseende försäljning av BioPen® System

27 Aug 2020

Fluicell AB (publ) (”Fluicell”) meddelar idag att bolaget har ingått ett distributionsavtal med Swift Analytical Ltd (”Swift Analytical”). Avtalet innebär att Swift Analytical blir extern distributör i Storbritannien av BioPen® System, såväl BioPen® Prime som BioPen® Flex. Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan och löper under åtminstone tolv månader.

Victoire Viannay, VD Fluicell, kommenterar:

”Vi fortsätter med detta avtal att utveckla vårt nätverk av distributörer och därmed vår närvaro på viktiga marknader. Swift Analytical är en erkänd aktör med 20 års erfarenhet av att förse forskare i Storbritannien med instrument inom Life Science. Att bolaget har en stark historik inom mikrofluidik blir en värdefull tillgång för Fluicell.”

Mebs Surve, Managing Director Swift Analytical, kommenterar:

Vi är väldigt glada att ha blivit utvalda som distributör av Fluicells banbrytande produkter baserade på BioPens perfusionsteknologi i Storbritannien. Att direkt kunna påverka och observera enskilda celler eller grupper av celler kommer på ett betydande sätt underlätta forskares arbete med att förstå biologi på encellsnivå inom en lång rad olika områden inom life science och biomedicin.

Kort om Swift Analytical

Swift Analytical har över 20 års erfarenhet från Life Science-industrin och erbjuder dels direktförsäljning av vetenskapliga instrument och förbrukningsvaror, dels konsulttjänster med fokus på PR & marknadsföring samt affärsutveckling för producenter och säljare av vetenskaplig utrustning.

Kort om BioPen® System

BioPen® System är en plattformslösning som gör det möjligt för forskare att specifikt utsätta enskilda celler, delar av celler och vävnader för mycket små mängder av läkemedel. Serien består av BioPen® PRIME och BioPen® FLEX, som är utformade för att passa de två vanligaste typerna av mikroskop i laboratorieforskning. Bägge produkterna är skräddarsydda för att möjliggöra kostnadseffektiv läkemedelsutveckling och medicinsk forskning. De är främst riktade mot forskningslaboratorier samt läkemedels- och bioteknikföretag. Fluicells produkter finns idag i mer än 12 länder världen över genom ett nätverk av distributörer. Bolaget avser att expandera sin distribution på strategiskt utvalda marknader och utvärderar kontinuerligt lovande distributionspartners som delar Fluicells värderingar och vision.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.