Styrelse- och ledningspersoner tecknar aktier via incitaments­program 2017/2019.

20 Dec 2019

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse- och ledningspersoner (däribland styrelsens ordförande samt VD) har tecknat totalt 40 000 aktier, till en teckningskurs om 10 SEK per aktie, via Bolagets incitamentsprogram 2017/2019, varmed Fluicell tillförs 400 000 SEK.

Vid extra bolagsstämma i Fluicell den 16 juni 2017 beslutades om ett incitamentsprogram (2017/2019) för nyckelanställda i Bolaget. Antalet aktier kan vid fullt nyttjande öka med högst 216 000 stycken. Teckningsoptionerna har en löptid till och med den 31 december 2019. Fluicell meddelar härmed att totalt 40 000 aktier har tecknats via incitamentsprogrammet av styrelse och ledning. Fluicell tillförs därmed 400 000 SEK, samtidigt som aktiekapitalet ökar med 4 400 SEK, till 915 746,70 SEK och antalet aktier ökar med 40 000 aktier till 8 324 970 aktier (detta efter att bolagets tidigare kommunicerade riktade emission även har registrerats hos Bolagsverket). Utspädningseffekten kopplat till nyttjandet av incitamentsprogrammet motsvarar 0,48 procent.

För mer information, vänligen kontakta:


Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88, mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.