Fluicell nylanserar och uppgraderar Dynaflow® Resolve mot större marknader

23 Mar 2023

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget nylanserar produkten Dynaflow® Resolve. Dynaflow® Resolve är Fluicells plattform för jonkanalsscreening som har varit en del av Bolagets produktportfölj sedan 2017 och används av läkemedels- och biotechbolag världen över för forskning och läkemedelsutveckling. Genom nylanseringen förses Dynaflow® Resolve med ny mjukvara och samma precisa positioneringsteknologi som Bolagets plattformar för bioprinting, vilket gör plattformen mer användarvänlig och tillgänglig för en bredare marknad.

Dynaflow® Resolve är Fluicells plattform för jonkanalsscreening som gör det möjligt att med låg åtgång av dyrbart material studera läkemedelseffekter med hög precision och detaljrikedom. I linje med Fluicells kommunicerade målsättning att öka Bolagets försäljningspotential genom vidareutveckling av befintliga plattformsprodukter nylanserar nu Bolaget Dynaflow® Resolve. Nylanseringen medför en rad produktförbättringar som både ökar användarvänligheten och gör produkten tillgänglig för en bredare marknad. Fluicell förväntar sig att denna nya uppdatering medför förbättrad lönsamhet tack vare en markant ökad vinstmarginal jämfört med den tidigare generationen. Bland de förbättringar som tillkommer i den nylanserade produkten ingår ett nytt egenutvecklat positioneringssystem med hög precision, ny användarvänlig mjukvara och möjlighet till manuell kontroll.

I samband med nylanseringen presenterar Fluicell även Dynascout, en enklare version av Dynaflow® Resolve som är avsedd för engångsbruk. Syftet med Dynascout är göra det möjligt för kunder att genomföra initiala utforskande studier och på ett enkelt sätt ta del av den kapacitet som Dynaflowtekniken erbjuder.

Mer information om Dynaflow® Resolve finns tillgängligt genom Bolagets hemsida: https://fluicell.com/products-fluicell/dynaflowresolve/

CTO Gavin Jeffries kommenterar:

Dynaflow® Resolve är en viktig plattform för många läkemedels- och biotechbolag och vi är otroligt stolta över de forskningsmässiga framsteg som tekniken har bidragit till. Vi är mycket glada över att kunna förbättra en redan utmärkt teknik och dessutom göra den tillgänglig för ännu fler användare. Genom nylanseringen förstärker vi Dynaflow® Resolve med Fluicells unika know-how och teknik på ett sätt som gör plattformen anpassad för morgondagens forskningsbehov. Med Dynascout gör vi dessutom Dynaflowtekniken mer tillgänglig än någonsin för forskare och läkemedelsbolag med ambitionen att göra nya genombrott inom forskning kring exempelvis smärta och neurodegenerativa sjukdomar.”

Om Dynaflow® Resolve:

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve fyra etablerade produkter i BioPen®, Biozone 6®, Biopixlar® och Biopixlar® AER.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.