Fluicell erhåller EU-anslag om cirka 5,2 MSEK baserat på Biopixlar

30 Oct 2020

Fluicell AB (publ) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget tillsammans med sina samarbetspartners University of Maastricht (Holland) som är koordinator, Université de Nantes (Frankrike) och TissUse GmbH (Tyskland) erhåller ett stort anslag på 3 miljoner Euro (motsvarande cirka 31 MSEK) från EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Fluicells del av bidraget motsvarar totalt cirka 500 000 EUR (motsvarande cirka 5,2 MSEK) som delas ut över en fyraårsperiod. Bolagets medel ska användas för att utveckla in vitro-modeller av njurvävnad fokuserat på Fluicells bioprintingplattform Biopixlar®.

Projektets målsättning är att skapa 3-dimensionella modeller av njurvävnad för att möjliggöra grundläggande och translationell forskning om njursjukdomar samt akut njurskada. Njursjukdomar är ett omfattande folkhälsoproblem som drabbar hundratals miljoner människor runt om i världen. Fluicells roll i projektet kommer främst kretsa kring att att skapa njurvävnad baserat på Biopixlar®-plattformen.

VD Victoire Viannay kommenterar:
Vi är extremt stolta och glada över beskedet från EU. Det här är ett  kompetetivt anslag där endast 6% av alla ansökningar beviljades.  Biopixlar spelar en central roll i samarbetet och vi har därför fått  ytterligare en bekräftelse på att Fluicells bioprinting plattform befinner sig i absolut framkant på området.”

Kort om Biopixlar®

Biopixlar®, lanserad i november 2019, är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna vävnader i mänskliga organ. Dessa vävnader kan användas som modeller i läkemedelsutveckling och forskning. Produkten har enligt styrelsens bedömning mycket stor kommersiell potential.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.comDenna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30  oktober 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.