Fluicell mottar sin andra köporder från Oblique Therapeutics AB avseende Dynaflow® Resolve-system

27 Nov 2020

Fluicell AB (publ.) (“Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget mottagit en köporder på ett Dynaflow® Resolve-system från det svenska biotechbolaget Oblique Therapeutics AB (”Oblique Therapeutics”). Detta är Fluicells andra försäljning under 2020 av ett Dynaflow® Resolve-system till Oblique Therapeutics. Ordervärdet uppgår till 524 000 SEK i en engångssumma.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är extremt glada att meddela att Oblique Therapeutics har valt att investera i ytterligare ett Dynaflow Resolve®-system. Vi hoppas innerligt att Dynaflow kommer att hjälpa Oblique med sina banbrytande antiroppsprogram mot smärta och metastatisk cancer

Dynaflow® Resolve är ett instrument som hjälper forskningsinstitutioner och läkemedelsbolag med sekundärscreening av läkemedel som påverkar jonkanaler. Fluicell säljer Dynaflow® Resolve genom ett globalt exklusivt licensavtal med Cellectricon AB. Fluicell har utöver Dynaflow® Resolve två etablerade produkter, BioPen® och den nyligen lanserade Biopixlar®.

Om Oblique Therapeutics

Oblique är ett privatägt svenskt bioteknikföretag som utvecklar innovativa nya läkemedel för allvarliga sjukdomar, med ett stort otillfredsställt medicinskt behov, med fokus på smärta och avancerad cancer. Bolaget använder AbiprotTM, en egenutvecklad, nästa generations, antikroppsplattform som kan generera antikroppar med programmerad funktion mot hela det humana proteomet. Portföljen består av fyra interna program - tre antikroppskandidater: aKRAS vid avancerad cancer, aTRPA1 och aTRPV1 för smärta; samt småmolekylprogrammet OT-1096 som utvecklas mot trippelnegativ bröstcancer. Dessutom har bolaget två antikroppsprogram i samarbete med ett top-10 äkemedelsbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com


Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.