Fluicell gör viktiga framsteg i in vitro-utvecklingen av program för behandling av typ 1-diabetes

16 Mar 2023

Fluicell AB (publ) ("Fluicell" eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets FoU-team gjort viktiga framsteg i in vitro-utvecklingen av terapeutiska läkemedel mot typ 1-diabetes. Fluicell kan nu bioprinta upp till 200 insulinproducerande ömikrovävnader i en och samma försöksomgång. Antalet motsvarar den mängd transplanterade langerhanska öar som i vetenskaplig litteratur visat sig ha gynnsam effekt in vivo i möss. Framstegen utgör ett avgörande steg mot att erhålla kandidater för in vivo-testning, som planeras påbörjas 2024.

Ömikrovävnaderna är avsedda att användas i Bolagets planerade in vivo-försök och är av jämförbar storlek med naturligt förekommande langerhanska öarna, som är den del av bukspottkörteln som utövar dess glukosreglerande funktion. Därutöver producerar ömikrovävnaderna, som bioprintas direkt på transplanterbara material, insulin som svar på glukosstimulering i biologiskt relevanta nivåer.

CSO Tatsiana Lobovkina kommenterar:

Vi skapar nu en mängd ömikrovävnader som motsvarar den mängd som rapporterats i studier av diabetesremission i möss. Vi når redan nu flera av årets utvecklingsmål, och vi är mycket glada över våra framsteg. Just nu befinner vi oss i långt gångna diskussioner med möjliga samarbetspartners om hur vi ska inleda in vivo-tester och ser fram emot att ta projektet till nästa steg.

Om Fluicells utveckling av terapeutiska modeller och in vitro-modeller:

Fluicell utvecklar läkemedel för avancerad terapi (ATMP) och mänskliga vävnadsbaserade sjukdomsmodeller för läkemedelsutveckling. Inom sjukdomsområdet typ 1-diabetes bedriver Fluicell terapeutisk utveckling baserad på insulinproducerande ömikrovävnader. Fluicells utvecklingsverksamhet bygger på Biopixlar, Bolagets högprecisionsplattform för bioprinting, och dess förmåga att generera funktionella vävnader med hög detaljrikedom.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27,  victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.