Fluicell bekräftar sin roll som innovationsledare genom ny vetenskaplig artikel som fastslår Biopixlars banbrytande ställning inom 3D-bioprinting

10 Nov 2020

Fluicell AB (publ.) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att en expertgranskad artikel idag har publicerats i tidskriften Scientific Reports, där forskare från Fluicell i samarbete med Cellectricon AB samt forskare verksamma vid Karolinska Institutet visar hur Biopixlar® kan användas för att skapa tredimensionella biologiska vävnader med samma höga precision som i mänskliga vävnader och organ.

I artikeln som publicerats i Scientific Reports visas hur Biopixlar®s teknologi ger långtgående möjligheter att skapa vävnader för att accelerera och förbättra läkemedelsutveckling och medicinsk forskning, samtidigt som tekniken kan ersätta användandet av djur för vetenskapliga syften. Scientific Reports är en multidisciplinär open access-tidskrift utgiven av Nature Research med en omfattande läsarskara och ett betydande genomslag inom forskarvärlden. Genom publikationens omfattande globala spridning tar Fluicell ytterligare ett viktigt steg i marknadsetableringen av Biopixlar®. Artikeln, med titeln 3D micro-organisation printing of mammalian cells to generate biological tissues, har tagits fram i ett samarbete mellan forskare från Fluicell AB, Cellectricon AB och Karolinska Institutet.

VD Victoire Viannay kommenterar:
Jag är mycket glad och stolt över att vi idag publicerar en vetenskaplig artikel i Scientific Reports där vi delger viktiga resultat genererade med Biopixlar, som vi nu får dela med hela forskarvärlden. Biopixlar är en banbrytande teknik som tar bioprinting ett långt steg in i framtiden och vi ser med spänning fram emot den respons som vi kommer att få. Jag är också väldigt stolt över det omfattande forskningsarbete som vårt team har utfört tillsammans med våra samarbetspartners. Artikeln är en viktig milstolpe i etableringen av Biopixlar på marknaden och en tydlig bekräftelse från forskarvärlden. Publikationen innebär att fler kommer få upp ögonen för Biopixlar och vi är övertygade att den kommer att öka det redan mycket stora intresset vi ser för tekniken.”

Prof. Owe Orwar, verksam vid Karolinska Institutet samt styrelseledamot i Fluicell, kommenterar:

”Biopixlar sätter en ny standard för bioprinting när det kommer till detaljrikedom, flexibilitet och medicinsk relevans. Tekniken har alla förutsättningar att kunna ta steget att bli en betydande faktor inom translationell läkemedelsforskning och utvecklandet av nya avancerade terapier.”

För fullständig artikel i Scientific Reports, se www.nature.com/articles/s41598-020-74191-w

Kort om Biopixlar®

Biopixlar®, lanserad i november 2019, är ett helt nytt koncept inom högupplöst bioprinting med rötter i avancerad mikroteknologi. Biopixlar® skapar tredimensionell komplex biologisk vävnad som har potentialen att efterlikna funktioner i mänskliga organ. Dessa printade vävnader kan användas som försöksmodeller i läkemedelsutveckling och forskning. Produkten har enligt styrelsens bedömning mycket stor kommersiell potential.

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.