Årsstämma 2021

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 kommer Fluicells årsstämma 2021 genomföras med poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, dvs. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Alla handlingar inför stämman kommer att tillhandahållas på denna sida. Länk till digitalt poströstningsformulär återfinns under rubriken Förhandsröstning.

Förhandsröstning

Poströstningsformulär

Kallelse

Fluicell AB kallar till årsstämma Länk till kallelse (PDF)

Fullmakt

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns nedan.Länk till fullmaktsformulär (PDF)

Årsredovisning 2020

Fluicell AB:s årsredovisning för 2020.Länk till årsredovisning (PDF)

Styrelsens förslag

Förslag till bolagsordning 2021-05-14 (PDF)Förslag till emission av teckningsoptioner (PDF)

VD-presentation

Fluicells VD Victoire Viannay diskuterar året som gått och bolagets framtidsplaner.

VD-presentation (PDF)

Kommuniké från Årsstämma 2021